Tản mạn- Trận gà trạng to khủng khiếp nhất trong lịch sử gà chọi Việt Nam

Tản mạn- Trận gà trạng to khủng khiếp nhất trong lịch sử gà chọi Việt Nam